Art. 1

 

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este persoană juridică de drept public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele Constituţiei, ale legislaţiei aplicabile partidelor politice şi ale prevederilor prezentului Statut şi ale Regulamentelor adoptate pentru aplicarea acestuia.

 

 

Art. 2

 

 • Denumirea integrală a partidului este Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, iar denumirea prescurtată este ALDE.

 

 • Semnul permanent al ALDE este descris în Anexa nr. 1

 

 • Semnul electoral al ALDE este descris în Anexa nr. 1

 

 • Culorile partidului sunt albastru şi galben.

 

 • Reprezentarea grafică color şi alb-negru a semnului permanent şi a semnului electoral este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa nr. 1)

 

 • Delegaţia Permanentă poate modifica sau stabili, după caz, între Congrese, semnul permanent şi semnul electoral, în condiţiile legii.

 

 • Delegaţia Permanentă poate modifica, între Congrese, culorile şi drapelul partidului.

 

 • Celelalte specificaţii tehnice sunt descrise în manualul de identitate vizuală care este aprobat de Delegaţia Permanentă.

 

 • Modificările aduse semnului permanent vor intra în vigoare conform prevederilor Legii partidelor politice, nr. 14/2003 republicată.

 

 

Art. 3

 

 • Sediul Central al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este în Bucureşti, Strada

 

Pavel D. Kiseleff, nr. 57, Sector 1, București.

 

 • Adresa Sediului Central poate fi schimbată numai prin hotărârea Biroului Politic

 

Central.

 

Art. 4

 

 • Prezentul Statut al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor conţine principii şi norme obligatorii pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii partidului. Statutul este adoptat şi poate fi modificat, cu excepţiile menţionate în prezentul Statut, doar de către Congresul Ordinar sau Extraordinar al partidului.

 

2

 

 • Regulamentul de aplicare al Statutului conţine proceduri care se adoptă şi se modifică numai de către Biroul Politic Central.

You’ll find that this time your words online essay help service will be spewing out onto the screen like a new-born calf from a momma cow’s you-know-what